BLOOTSTELLINGS GELUID EN TRILLINGEN

De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en dus ook voor de blootstelling van werknemers aan lawaai (geluid) en trillingen in een arbeidssituatie.

BLOOTSTELLINGS GELUID EN TRILLINGEN

De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en dus ook voor de blootstelling van werknemers aan lawaai (geluid) en trillingen in een arbeidssituatie. De regelgeving verplicht de werkgever daarom maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van blootstelling aan lawaai en trillingen.

Geluid en trillingen op de werkplek kunnen schadelijk en/of hinderlijk zijn voor de gezondheid. Hinderlijk geluid (< 80 dB(A)) hoeft niet direct tot gehoorschade te leiden, maar schadelijk geluid (> 80 dB(A)) kan het gehoor beschadigen. Langdurige blootstelling aan geluidniveaus boven de grenswaarde (80 dB(A)) kan zelfs leiden tot lawaaidoofheid of lawaaislechthorendheid; dit zijn gehoorbeschadigingen die niet meer zullen genezen.
Wij beschikken over de juiste kennis en meetapparatuur om geluid conform de geldende richtlijnen (ISO9612) te meten en te beoordelen. Uitvoering van metingen vereist voor iedere locatie een andere aanpak; wij voeren zowel bronmetingen als persoonlijke (dosismetrie) metingen uit.

TRILLINGEN

We werken steeds meer met machines om zwaar werk te voorkomen. Maar sommige machines zorgen weer voor nieuwe klachten. De trillingen van veel apparaten werken door op het lichaam, waardoor gezondheidsklachten kunnen ontstaan aan rug, gewrichten en spieren. Naar schatting ondervindt één op de zes werknemers mechanische trillingen op het werk. Met name in de sectoren bouw, transport, industrie, landbouw, bosbouw en lucht- en zeevaart.
Hinder door trillingen
Het komt veelal voor dat wij worden gevraagd om trillingsmetingen uit te voeren op het werk waar vooral hinder door trillingen wordt ondervonden. Meestal gaat het dan om trillingsniveaus ruim, of zelf ver, onder de actiewaarden uit het arbobesluit. Toch kan er dan sprake zijn van hinder. Meting van hinder door trillingen kan om een andere aanpak vragen dan de trillingsmeting voor de beoordeling van de gezondheidsrisico’s. Bij aanvraag van een onderzoek is het belangrijk om goed in beeld te hebben of het om hinder gaat of om trillingen met een risico voor de gezondheid.
Indien het vermoeden bestaat dat dit speelt moet trillingsonderzoek op de werkplek in de RI&E worden opgenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichaamstrillingen en hand-armtrillingen. In de regel moeten er dan trillingsmetingen worden uitgevoerd.

Advies nodig?
Tel 073-7470079
Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur

TELEFOONNUMMER

0031 (0)73-7470079

E-MAIL

info@nlvo-arbeidshygiene.nl

OPENINGSTIJDEN

MA – VR. 08.30 – 18.00