FYSIEKE BELASTING

Fysieke belasting komt in veel beroepen voor. Te denken valt aan magazijnmedewerkers, bouwvakkers, verpleegkundigen, kassamedewerkers, maar ook beeldschermwerkers worden hieraan blootgesteld.

FYSIEKE BELASTING

Fysieke belasting komt in veel beroepen voor. Te denken valt aan magazijnmedewerkers, bouwvakkers, verpleegkundigen, kassamedewerkers, maar ook beeldschermwerkers worden hieraan blootgesteld. Een groot deel van het verzuim wordt veroorzaakt door klachten aan rug, nek en ledematen. Het is dus belangrijk de fysiek belastende werkzaamheden binnen uw bedrijf in kaart te brengen en te beheersen. NLVO Arbeidshygienisch en milieutechnisch onderzoek kan hierbij van dienst zijn.

Handelingenanalyse
Met behulp van een handelingenanalyse wordt in kaart gebracht welke taken de betreffende medewerkers hebben en uit welke handelingen deze taken bestaan. Vervolgens worden de handelingen geïnventariseerd (bijvoorbeeld: hoe zwaar wordt getild, hoe vaak wordt getild, wat is hierbij de stand van de rug, vanaf welke hoogte wordt getild). Na de inventarisatie worden de verkregen gegevens beoordeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de werkhouding, de tijdsduur en de afwisseling met andere houdingen en de combinatie van diverse vormen van fysieke belasting. Op basis van een stoplichtmodel worden de handelingen ingedeeld in de situatie groen, oranje of rood. Op deze wijze is in één oogopslag duidelijk waar mogelijke knelpunten liggen. Groen geeft aan dat geen sprake is van een knelpunt in fysieke belasting, oranje geeft aan dat mogelijk sprake is van een knelpunt in fysieke belasting en rood dat zeker sprake is van een knelpunt in fysieke belasting.
Aansluitend worden voor de oranje en rode situaties verbeteradviezen opgesteld met als doel de fysieke belasting te beheersen en waar mogelijk te verminderen.

Advies nodig?
Tel 073-7470079
Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur

TELEFOONNUMMER

0031 (0)73-7470079

E-MAIL

info@nlvo-arbeidshygiene.nl

OPENINGSTIJDEN

MA – VR. 08.30 – 18.00