ONZE WERKWIJZE

NLVO Arbeidshygienisch en milieutechnisch onderzoek gaat en staat voor kwaliteit.

ONZE WERKWIJZE

NLVO Arbeidshygienisch en milieutechnisch onderzoek gaat en staat voor kwaliteit. De vakgebieden waarop wij werkzaam zijn, vormen een specialisme: geen enkele situatie is hetzelfde of vereist dezelfde aanpak. In onze werkwijze staan maatwerk en een langdurige relatie met u als opdrachtgever centraal. Om dit te bereiken zullen wij, indien een telefonische intake onvoldoende informatie geeft, altijd eerst vrijblijvend een bezoek brengen aan uw organisatie of werkplek om met elkaar kennis te maken en de situatie te beoordelen om zo tot een passend voorstel te komen.
Bij al onze blootstellingsonderzoeken maken wij gebruik van vakspecialisten en gekalibreerde monstername apparatuur. Verder gebruiken wij ons netwerk en geaccrediteerde laboratoria om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen. Bij de toetsing van de resultaten hanteren we de meest recente lijst van de SER-grenswaarden of stellen we een private grenswaarde vast indien dit noodzakelijk is. Dit levert een betrouwbare beoordeling op van het blootstellingsrisico aan gezondheidsschadelijke of gevaarlijke stoffen.

In onze pragmatische rapportages zullen we, daar waar mogelijk, altijd proberen praktische maatregelen aan te dragen om de situatie te verbeteren met als doel de blootstelling verder te reduceren. Daarnaast kunnen wij begeleiding bieden bij het implementeren van de maatregelen en bij het evalueren van de genomen maatregelen door het uitvoeren van herhalingsmetingen of het verzorgen van voorlichting aan medewerkers.

Advies nodig?
Tel 073-7470079
Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur

TELEFOONNUMMER

0031 (0)73-7470079

E-MAIL

info@nlvo-arbeidshygiene.nl

OPENINGSTIJDEN

0031 (0)73-7470079