RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE

Kent u alle risico’s binnen uw bedrijf? Ook die voor uw personeel en uw materieel?

RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE

Kent u alle risico’s binnen uw bedrijf? Ook die voor uw personeel en uw materieel?
Wat is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)?
De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een instrument voor werkgevers en werknemers om risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf in kaart brengen. Doel van de RI&E is het inventariseren en evalueren van mogelijke belemmerende factoren voor goede arbeidsomstandigheden. Het laten uitvoeren van een RI&E door een hiervoor gecertificeerde persoon is een wettelijke verplichting, voortkomend uit de Arbowet.
NLVO Arbeidshygienisch en milieutechnisch onderzoek is gespecialiseerd in het uitvoeren en goedkeuren van RI&E’s binnen diverse branches en organisaties.

Advies nodig?
Tel 073-7470079
Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur

TELEFOONNUMMER

0031 (0)73-7470079

E-MAIL

info@nlvo-arbeidshygiene.nl

OPENINGSTIJDEN

MA – VR. 08.30 – 18.00