TELEFOONNUMMER

0031 (0)73-7470079

E-MAIL

info@nlvo-arbeidshygiene.nl

OPENINGSTIJDEN

MA – VR. 08.30 – 18.00

INLEIDING

Zorgen voor een veilige en gezonde werkplek, daar zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor. De richtlijnen voor het samen creëren en bewaken van de juiste arbeidsomstandigheden, liggen vast in de Arbowet.

NLVO Arbeidshygienisch en milieutechnisch onderzoek onderzoekt werksituaties en adviseert over te nemen maatregelen om de arbeidsomstandigheden verder te optimaliseren. Dit alles met als doel om uw medewerkers te beschermen tegen mogelijke negatieve effecten op de gezondheid op langere termijn als gevolg van het werken. Ons onderzoek en advies omvat een groot aantal gebieden.

Ons onderzoek en advies omvat een groot aantal gebieden.

CONTACT

WAT WE DOEN

Blootstellings
onderzoek

Jaarlijks sterven er in Nederland 3700 mensen aan een beroepsziekte. Circa 2000 van die sterfgevallen worden veroorzaakt door…..

Microbiologische parameters

In de lucht is altijd een scala aan micro organismen aanwezig zoals schimmels, gisten en bacteriën. Deze organismen kunnen zowel ……

Fysieke
belasting

Fysieke belasting komt in veel beroepen voor. Te denken valt aan magazijnmedewerkers, bouwvakkers, verpleegkundigen ……

Bloodstelling geluid
en trillingen

De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en dus ook voor de blootstelling van werknemers……

Risico inventarisatie
en evaluatie

Kent u alle risico’s binnen uw bedrijf? Ook die voor uw personeel en uw materieel?……..

Trillingen

We werken steeds meer met machines om zwaar werk te voorkomen.
Maar sommige machines zorgen weer voor…..